สรุปผลการเเข่งขันฟุตบอลฯ ประจำวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

สรุปผลการเเข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๐ ประจำวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

สนามที่ ๑ คู่ที่ ๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร. ๑๒ พัน ๓ รอ. ๖ – ๕ โรงพยาบาลวัฒนานคร, คู่ที่ ๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. เทศบาลตำบลตาพระยา ๒ – ๒ กอง ๔ ปอศ.

สนามที่ ๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ๗ – ๐ ร. ๑๒ พัน ๑ รอ.

สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

สนามที่ ๑ คู่ที่ ๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. วังสุรา NGNK พบกับ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น, คู่ที่ ๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. GU LOVE พบกับ ESSO

สนามที่ ๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. โคกปี่ฆ้อง FC พบกับ ชายแดนโคกสูง

dsc_0001 dsc_0004 dsc_0005 dsc_0006 dsc_0007 dsc_0009 dsc_0011 dsc_0012 dsc_0014 dsc_0015 dsc_0016 dsc_0018 dsc_0019 dsc_0020 dsc_0021 dsc_0022