สรุปผลการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๘ (วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)

สรุปผลการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๘ (วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)
คู่ที่ ๑ สาย A เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ๒ – ๐ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น สนาม ๒
คู่ที่ ๒ สายB เทศบาลตำบลคลองหาด ๓ – ๒ เขาฉกรรจ์ FC สนาม ๒
คู่ที่ ๓ สายD อำเภอวังสมบูรณ์ ๒ – ๐ เทศบาลต.วังสมบูรณ์ สนาม ๓
คู่ที่ ๔ สายD เทศบาลตำบลท่าเกษม ๓ – ๒ อบต.วัฒนานคร สนาม ๓
วันนี้พบกับสาย A เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ VS โรงพยาบาลวัฒนานคร สนาม ๒
สายB เทศบาลตำบลคลองหาด VS เทศบาลศาลาลำดวน สนาม ๒
สายC ทีมเอสโซ่ VS ชัยวัฒน์ค้าเหล็กอรัญ สนาม ๓
สายC ทีม ร.๑๒ พัน๓ รอ. VS ตชด.๑๒ สนาม ๓
ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป

DSC_0049 DSC_0063DSC_0060