สรุปผลการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๘ (วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)

 

สรุปผลการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๘ (วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)
คู่ที่ ๑ สาย A เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ๓ – ๒ โรงพยาบาลวัฒนานคร สนาม ๒
คู่ที่ ๒ สายB เทศบาลต.คลองหาด ๒ – ๓ เทศบาลศาลาลำดวน สนาม ๒
คู่ที่ ๓ สายC ทีมเอสโซ่ ๑ – ๑ ชัยวัฒน์ค้าเหล็กอรัญ สนาม ๓
คู่ที่ ๔ สายC ทีม ร.๑๒ พัน๓ รอ. ๔ – ๖ ตชด.๑๒ สนาม ๓
พรุ่งนี้พบกับสายD อำเภอวังสมบูรณ์ VS อบต.วัฒนานคร สนาม ๒ สายD เทศบาลตำบลท่าเกษม VS เทศบาลต.วังสมบูรณ์ สนาม ๒
สายA ภูธรสระแก้ว VS เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น สนาม ๓
สายB เขาฉกรรจ์ FC VS เทศบาลตำบลศาลาลำดวน สนาม ๓
ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.เป็นต้นไป

DSC_0006 DSC_0011 DSC_0022 DSC_0029