สวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อประชัน ธิกำไร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว โดย นางทัศนีย์ ชูเฉลิม ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อประชัน ธิกำไร บิดา นางสาวณัฐปภัสร์ ธิกำไร ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด กองคลัง ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๐๐ น. ณ วัดคลองยาง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระเเก้ว

DSC_0001 DSC_0005 DSC_0010 DSC_0011 DSC_0013 DSC_0015 DSC_0016