เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว อาคารเอนกประสงค์ ตลอดจนทางเดินทางเท้าโดยรอบฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว อาคารเอนกประสงค์ ตลอดจนทางเดินทางเท้าโดยรอบอาคารทั้ง ๒ แห่ง

สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน อบจ.สระเเก้ว