เรื่อง สอบราคาซื้อกระดานอัจฉริยะพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๐ ชุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง สอบราคาซื้อกระดานอัจฉริยะพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๐ ชุด สำหรับโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์

สอบราคาซื้อกระดานอัจฉริยะพร้อมติดตั้งฯ