สัมมนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ใน อปท.จังหวัดสระเเก้ว

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระเเก้ว และลงนามบันทึกข้อตกลงฯ (MOU) และบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับนโยบายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้วกับการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

DSC_0016 DSC_0020 DSC_0023 DSC_0026 DSC_0028 DSC_0036 DSC_0038 DSC_0040 DSC_0041 DSC_0043 DSC_0045 DSC_0047 DSC_0048 DSC_0053 DSC_0055 DSC_0057 DSC_0061 DSC_0068 DSC_0069