สำรวจพื้นที่หลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องฯ

วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ท่านทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่กองช่าง สำรวจพื้นที่หลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันทำให้พื้นที่บางแห่ง เริ่มมีน้ำท่วมขัง และน้ำล้นเอ่อเข้าท่วมผิวถนนเป็นบางพื้นที่ ให้เฝ้าระวังสถานการณ์ อย่างใกล้ชิด หากเกิดภาวะน้ำท่วม พร้อมเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ ที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่

3204611464188(1)[1] 3204611500436(1)[1] 3204611525351(1)[1] 3204611565285(1)[1] 3204611597066(1)[1]3204611631406(1)[1]3204611670127(1)[1] 3204611709300(1)[1] 3204611739574(1)[1] 3204611774053(1)[1] 3204611810342(1)[1] 3204611839045(1)[1] 3204611862833(1)[1]