สืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวฯ

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ข้าราชการ พนักงาน และครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

DSC_0037DSC_0051 DSC_0069 DSC_0089DSC_0094 DSC_0098 DSC_0104 DSC_0105 DSC_0109 DSC_0113 DSC_0124 DSC_0130 DSC_0132DSC_0135 DSC_0144 DSC_0153