หนังสือพิมพ์ประชาติธุรกิจเข้าสัมภาษณ์ท่านนายกทรงยศ เทียนทอง

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ เข้าสัมภาษณ์ท่านนายกทรงยศ เทียนทอง เรื่อง ท้องถิ่นจะเตรียมพร้อมอย่างไรในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องทำงาน ชั้น ๒ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

DSC_0001