องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้วต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เพื่อศึกษาดูงานด้านการจัดระบบผังเมือง     และด้านการพัฒนาตลาดการค้าชายแดน ในวันที่  ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗  ณ.กองอำนวยการตลาดโรงเกลือ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระเเก้ว

 

_DSC0175 _DSC0177 _DSC0179 _DSC0182 _DSC0186 _DSC0189 _DSC0192 _DSC0188