องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้วต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารการจัดการตลาดการค้าชายแดน ในวันที่  ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗  ณ กองอำนวยการตลาดโรงเกลือ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระเเก้ว

DSC_0019DSC_0035-2DSC_0004