องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วสนับสนุนน้ำดื่มฯ

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นำรถน้ำดื่ม ออกให้บริการแก่ประชาชน นักเรียน และผู้ร่วมจัดเตรียมงาน ที่เข้าร่วมงาน”มหกรรมเอกลักษณ์ไทยหัวใจ ๔ ภาค ครั้งที่ ๓ ” ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วน        จังหวัดสระแก้ว

DSC_0005DSC_0009 DSC_0011DSC_0002 DSC_0004