องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วต้อนรับคณะสมาคมแม่บ้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

นายธนพล รอดภัย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมต้อนรับสมาคมแม่บ้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ที่มาทัศนศึกษาดูงาน ณ ตลาดโรงเกลือ เพื่อฟังการบรรยายสรุปเรื่องทิศทางการค้าระหว่างชายแดนกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการส่งสินค้าโอท็อป สู่ตลาดโลก ณ ห้องประชุมอรัญเมอร์เมด อำเภออรัญประเทศ จ.สระแก้ว ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗

 

 

_DSC0087 _DSC0101_DSC0097 _DSC0089 _DSC0090 _DSC0091 _DSC0092 _DSC0107 _DSC0114 _DSC0117 _DSC0122 _DSC0124 _DSC0127