อบจ.สระแก้วต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มองค์กรสตรีตำบลปราณบุรี

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ พลตรีผล จันทร์ทา นางปราณี เจริญครองสกุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกลุ่มองค์กรสตรีตำบลปราณบุรี จำนวน ๒๗๐ คน เพื่อเข้าศึกษาดูงานการบริหารการจัดการตลาดโรงเกลือ ณ กองอำนวยการตลาดโรงเกลือ

DSC_0047DSC_0025DSC_0006DSC_0038-2DSC_0023