อบจ.สระแก้วต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบจ.เชียงใหม่

วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ต้อนรับคณะศึกษาดูงานฝ่ายเครื่องจักรกล สำนักการช่างจาก อบจ.เชียงใหม่ เพื่อเข้าศึกษาดูงานการปฏิบัติงานด้านเครื่องจักรกล ณ ศูนย์เครื่องมือกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

IMG_6379 IMG_6387IMG_6391