อบจ.สระแก้ว ทอดผ้าป่าวัดป่าใต้พัฒนาราม

วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๒๙ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว , นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ , ข้าราชการ , พนักงาน , ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดป่าใต้พัฒนาราม ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว.