อวยพรปีใหม่ ๒๕๖๐

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. อาจารย์ชัยวุฒิ เทโพธิ์ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระเเก้ว พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เวลา ๑๐.๓๐ น. ท้องถิ่นจังหวัดสระเเก้ว พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ และเวลา ๑๑.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอนก สูตรมงคล รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระเเก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระเเก้ว พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๐ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ณ บ้านพัก อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10