เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสระเเก้ว

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนในจังหวัดสระแก้ว เพื่อเตรียมจัดพิธีวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ครบรอบปีที่ ๒๓ เวลา ๐๕.๔๕ น. ณ ศาลหลักเมือง และพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007