เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ

เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนายพงศธร พันธ์สิน ตำแหน่งผู้ช่วยนิติกร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ณ วัดรีนิมิตร ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เวลา ๒๐.๐๐ น.
DSC_0020 DSC_0022-2 DSC_0025 DSC_0043-2 DSC_0045DSC_0036DSC_0040DSC_0054DSC_0059 DSC_0060 DSC_0062
 DSC_0053
 DSC_0048
DSC_0039
DSC_0039