เดินแบบราตรีผ้าไทย รวมใจเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ งาน”สืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นการเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไทยนำโดยท่านภัครธร เทียนชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ท่านสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาด และท่านทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้ร่วมบรรเพลงให้แก่นักแสดงที่ร่วมเดินแบบชุดผ้าไทย โดยมีบุคคลสำคัญให้เกียรติร่วมเดินแบบชุดผ้าไทย กว่า 100 คน โดยผู้แสดงแบบได้บริจาคเงินช่วยกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว จะมีส่วนช่วยเหลือกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลกับเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีทั้งการออกรับบริจาคโลหิต การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ,ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ ,การให้ทุนการศึกษาเด็กเรียนดีแต่ยากจนและสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสด้านต่างๆ และได้ประโยชน์จากภาพถ่ายไปจัดทำหนังสือแสดงเอกลักษณ์ท้องถิ่น ส่งเสริมสินค้าผ้าทอมือของไทย ณ เวทีกลาง บริเวณอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว คืนนี้พบกับวง ZEAL และวงSpirit

1 3 4 5 7 9 10 12 13 14 15 16 17