เตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยนายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ได้มอบหมายให้ ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ร่วมมือร่วมใจช่วยกันเร่งบรรจุน้ำดื่มสะอาด จากรถผลิตน้ำดื่มขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มอย่างเร่งด่วนในขณะนี้

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25