เตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้สั่งการให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมทั้งศูนย์กู้ชีพ เตรียมเครื่องจักรกลวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในจังหวัดสระแก้ว โดยให้พร้อมปฎิบัติงานได้ทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุ โดยมีทั้งเรือพร้อมเครื่องรถผลิตน้ำดื่มและอื่นๆ

DSC_0001 DSC_0002 DSC_0006 DSC_0007 DSC_0008 DSC_0009 DSC_0011 DSC_0013 DSC_0017 DSC_0019 DSC_0020 DSC_0021 DSC_0022 DSC_0023 DSC_0025 DSC_0034