เตรียมสถานที่จัดงานวันครูประจำปี ๒๕๕๘

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ นายนรินทร์ แช่มช้อย รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ผู้อำนวยการกองช่าง พนักงานอบจ.สระแก้ว และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดอบจ.สระแก้ว ร่วมเตรียมการจัดสถานที่งานโครงการจัดกิจกรรมวันครูและการอบรมเรื่องการรักษาวินัยและยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

 DSC_0001-2DSC_0011-2DSC_0012DSC_0006-3DSC_0005-4