เปิดการเเข่งขันกีฬานักเรียน อปท. แห่งประเทศไทย

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดการเเข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระะเก้ว ณ หอประชุมโรงเรียนวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว

DSC_0007 DSC_0012 DSC_0013 DSC_0016 DSC_0024 DSC_0025 DSC_0030 DSC_0032 DSC_0034 DSC_0036 DSC_0039 DSC_0043 DSC_0044 DSC_0046 DSC_0048 DSC_0050 DSC_0053 DSC_0056 DSC_0062 DSC_0065 DSC_0069 DSC_0071 DSC_0072 DSC_0076 DSC_0077 DSC_0081 DSC_0098 DSC_0106 DSC_0116