เปิดการเเข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์สามัญศึกษา ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดการเเข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์สามัญศึกษา ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ณ สนามกีฬาโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม

DSC_0016 DSC_0017 DSC_0024 DSC_0028 DSC_0030 DSC_0034 DSC_0036 DSC_0053 DSC_0058 DSC_0062 DSC_0064 DSC_0070 DSC_0079 DSC_0085 DSC_0090 DSC_0092