เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

DSC_0002 DSC_0006 DSC_0010 DSC_0021 DSC_0026DSC_0015-2 DSC_0023