เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ” การพัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่”

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่” หลักสูตรวิชา ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) รุ่นที่ ๑/๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์

DSC_0001 DSC_0004 DSC_0008 DSC_0010 DSC_0015 DSC_0017 DSC_0019 DSC_0025 DSC_0032 DSC_0036 DSC_0039 DSC_0044 DSC_0048 DSC_0058