เยี่ยมชมโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื่องต้นเเละการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เยี่ยมชมโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื่องต้นเเละการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ถึงวันที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านเเก้งวิทยา ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ถึงวันที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านเเก้งวิทยา