เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.๒๕๕๖

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.๒๕๕๖

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.๒๕๕๖