การชำระภาษีค่าธรรมเนียมบำรุงอบจ.จากผู้พักในโรงเเรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง การชำระภาษีค่าธรรมเนียมบำรุงอบจ.จากผู้พักในโรงเเรม

รายละเอียดขั้นตอนการชำระภาษีค่าธรรมเนียมบำรุงอบจ.จากผู้พักในโรงเเรม

แบบฟอร์มการชำระเงินภาษีโรงเเรม