เรื่อง การประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้นที่ ๓)

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้นที่ ๓)