เรื่อง การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๒,๓ (ชาย,หญิง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกสระแก้ว กำหนดการฝึกภาคสนาม ของนักศึกษาวิชาทหาร ห้วงตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยใช้พื้นที่ฝึกบ้านทุ่งพระ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ในการฝึกครั้งนี้ บางครั้งต้องใช้การยิงปืน และเสียงระเบิด (เพื่อฝึก) และใช้พื้นที่ในการเดินทางไกลบริเวณใกล้เคียง ประกอบการเล่นปัญหา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวทราบโดยทั่วกัน