เรื่อง ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่โรงเรียนบ้านนางาม หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ที่โรงเรียนบ้านนางาม หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินฯก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าร.ร.บ้านนางาม