เรื่อง ก่อสร้างฐานพระพุทธมงคลวิมลบูรพาโสภิต พระพุทธรูปคู่เมืองสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างฐานพระพุทธมงคลวิมลบูรพาโสภิต พระพุทธรูปคู่เมืองสระแก้ว ก่อสร้าง ณ อุทยานพุทธมณฑล ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินฯก่อสร้างฐานพระฯ