เรื่อง ก่อสร้างถนนลูกรังมาตรฐาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนลูกรังมาตรฐาน สายบ้านคลองสามสิบ ม.๓ ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว เชื่อมดอนดินแดง ม.๕ ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

ก่อสร้างถนนลูกรังมาตรฐาน