เรื่อง ก่อสร้างลานจอดรถและปรับปรุงภูมิทัศน์ในที่สาธารณะภายในตลาดโรงเกลือ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างลานจอดรถและปรับปรุงภูมิทัศน์ในที่สาธารณะภายในตลาดโรงเกลือ ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯก่อสร้างลานจอดรถ