เรื่อง ก่อสร้างอาคารพักอาศัยบุคลากรครู

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างอาคารพักอาศัยบุคลากรครู ที่โรงเรียนบ้านนางาม ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินฯก่อสร้างอาคารพักอาศัยฯ