เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้าง