เรื่อง ขุดลอกคลองไก่เถื่อน

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองไก่เถื่อน

บ้านคลองอุดม หมู่ที่ ๖ เชื่อมบ้านทับห้าพัฒนา หมู่ที่ ๑๗ ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระเเก้ว

ตารางแสดงวงเงินขุดลอกคลองไก่เถื่อน