เรื่อง งานจัดซื้อถังดับเพลิงเคมีเเห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๓๐ ถัง เสื้อกั๊กสะท้อนเเสงพร้อมสกีน จำนวน ๓๐ ตัว เเละกรวยจราจร ขนาดสูง ๘๐ ซม. ฐานกว้าง ๔๔.๕๐ ซม. จำนวน ๕๐ อัน 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  โครงการจัดซื้อถังดับเพลิงเคมีเเห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๓๐ ถัง เสื้อกั๊กสะท้อนเเสงพร้อมสกีน จำนวน ๓๐ ตัว เเละกรวยจราจร ขนาดสูง ๘๐ ซม. ฐานกว้าง ๔๔.๕๐ ซม. จำนวน ๕๐ อัน

 งานจัดซื้อถังดับเพลิง เสื้อกั๊กสะท้อนเเสง เเละกรวยจราจร