เรื่อง งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล สายเเยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ หนองติม – โคกปราสาท ตอนบ้านรัตนะ – บ้านน้ำเงิน หมู่ที่ ๑๐ ถึงบ้านเจริญทอง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระเเก้ว (ตอนที่ ๒)

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลางในจัดงานจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล สายเเยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ หนองติม – โคกปราสาท ตอนบ้านรัตนะ – บ้านน้ำเงิน หมู่ที่ ๑๐ ถึงบ้านเจริญทอง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระเเก้ว (ตอนที่ ๒)

 งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล