เรื่อง งานเช่าเต็นท์ จำนวน ๑๕๐ หลัง และเช่าเก้าอี้ จำนวน ๑๐,๐๐๐ ตัว ในพิธีฉลองความสำเร็จในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา (หนองเอี่ยน-สตึงบท) และพิธีเปิดสถานีรถไฟด่านพรมแดนบ้านคลองลึกฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

งานเช่าเต็นท์ จำนวน ๑๕๐ หลัง และเช่าเก้าอี้ จำนวน ๑๐,๐๐๐ ตัว ในพิธีฉลองความสำเร็จในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา (หนองเอี่ยน-สตึงบท) และพิธีเปิดสถานีรถไฟด่านพรมแดนบ้านคลองลึกฯ

 งานเช่าเต็นท์และเช่าเก้าอี้