เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิด ขาว-ดำ) จำนวน ๑ เครื่อง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สำหรับงานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิด ขาว-ดำ) จำนวน ๑ เครื่อง

ตารางแสดงวงเงินฯจัดซ์้อครุภัณฑ์สำนักงาน