เรื่อง จัดซื้อรถกระบะ พร้อมหลังคาผ้าใบ

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สำหรับสอบราคาซื้อรถกระบะ (ดีเซล) พร้อมหลังคาผ้าใบ

จัดซื้อรถกระบะ พร้อมหลังคาผ้าใบ