เรื่อง จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย และพัฒนากล้ามเนื้อ

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย และพัฒนากล้ามเนื้อ สำหรับใช้ภายในศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟ   อบจ .สระเเก้ว จำนวน ๓ รายการ

การจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย และพัฒนากล้ามเนื้อฯ