เรื่อง จ้างซ่อมอาคารเรียน,ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงานโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ซ่อมเเซมอาคารเรียน,ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงานโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงานฯ