เรื่อง จ้างซ่อมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านนางาม

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านนางาม ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว

ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านนางาม