เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ภายในโรงเรียนบ้านแก้งวิทยา

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ จ้างเหมาก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ภายในโรงเรียนบ้านแก้งวิทยา ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมือง จังหวัดสระเเก้ว

Download