เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างและติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ (แผ่นรับพลังงานเเสงอาทิตย์) ที่โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างและติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ (แผ่นรับพลังงานเเสงอาทิตย์) ที่โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระเเก้ว

Download